• Nederland

Disclaimer

Begrippen in deze disclaimer:
Contactplaats: de eigenaar van deze website;  gebruik(en): alle denkbare handelingen;  u: de gebruiker (bezoeker) van deze website;  de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en alle overige pagina's van deze website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Contactplaats besteedt de grootst zorg aan de content van de website en het zo optimaal mogelijk faciliteren van haar diensten op deze website. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de website vrij is van tekstuele en technische onjuistheden. Contactplaats kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De rol van Contactplaats is faciliterend. Daarom kan Contactplaats tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die u ondervindt, voortkomend uit gebruik van de website en ook niet voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Deze website is auteursrechtelijke beschermd. Oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan, maken inbreuk op de intellectuele rechten. Voor vermenigvuldiging van de inhoud of delen daarvan voor gebruik elders, moet u ons vooraf uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming vragen.

Mollie (iDEAL)