• Nederland

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Lees onze gebruiksvoorwaarden goed! Ze zijn belangrijk voor u en wijken af van die van andere marktplaatsen!

  • Woont u in Nederland? Kies voor u begint linksboven op de website de Nederlandse vlag.
  • Woont u in België? Kies voor u begint linksboven op de website de Belgische vlag.

1.Toepasselijkheid

U wordt geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden als bezoeker en lid te hebben gelezen en te kennen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik van deze website Contactplaats.nl. Door het bezoeken van Contactplaats.nl, door de pagina’s van Contactplaats.nl te bekijken via alle daarvoor geschikte apparaten zoals computers, tablets, gsm’s en dergelijke en door als lid oproepen te plaatsen en op oproepen te reageren, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden, waartoe ook onze regels in ons Helpcentrum behoren. Wij raden alle bezoekers en gebruikers van Contactplaats.nl aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf, maar ook regelmatig tijdens gebruik van de website te lezen. Contactplaats behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Accounts die in strijd zijn met onze algemene gebruiksvoorwaarden en de daarbij behorende regels in het Helpcentrum, kunnen zonder enige vooraankondiging van het platform verwijderd worden. Van restitutie van het inschrijfgeld kan daarbij nimmer sprake zijn.

2. Doelgroep

Ieder individu met een betrouwbaar e-mailadres (Yahoo-accounts zijn uitgesloten van deelname) kan lid worden om contactplaats te gebruiken voor het lokaal vinden van nieuwe vriendschap, hulp en gezelschap om sociaal actief te blijven. Voor minderjarigen zijn de diensten van Contactplaats slechts toegankelijk als zij daarvoor aantoonbaar toestemming hebben van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Dit dient in de profielbeschrijving vermeld te staan.  

2.1. Secundair kunnen ook dienstverlenende rechtspersonen, verenigingen, goede doelen en anders soortige groeperingen en  organisaties een (zakelijk) account aanmaken om hun diensten en/of behoefte aan nieuwe deelnemers onder de aandacht van de leden te brengen.

3. Contactdoelen

  • Contactplaats is niet bedoeld voor het vinden van erotische contacten en verkoop van goederen! Accounts die toch voor deze doelen (en doelen die hier raakvlakken mee hebben zoals bijvoorbeeld wensen koesteren om meerdere liefdes tegelijk te hebben) tegen beter weten in worden aangemaakt, betaald en op enigerlei wijze gebruikt, worden onmiddellijk weer verwijderd. Van restitutie van het inschrijfgeld kan geen sprake zijn! Van aangetoond misbruik van ons platform voor het doen van oneerbare voorstellen aan onze leden of van misleiding doen wij ten allen tijde aangifte! 
  • Voor alle overige contactdoelen kunt u oproepjes plaatsen in onze wel 4000 rubrieken.

4. Lidmaatschap

Gratis oproepen plaatsen en reageren op oproepen kan op Contactplaats alleen als u lid bent van ons platform.

LET OP: Door een account aan te maken, gaat u (ook als u het vervolgens niet bevestigt via de van ons ontvangen bevestigingsmail) een overeenkomst met betalingsverplichting met ons aan! Zodra uw (ook niet bevestigde) account tot stand komt (u ontvangt onze bevestigingsmail), bent u verplicht het eenmalig inschrijfgeld voor uw soort account, binnen 2 dagen na aanmaak via iDEAL te voldoen! Dit kan nadat u bent ingelogd in uw dashboard op pagina 'Betalen'. Houd uw internetbankieren reader bij de hand! (Heeft u geen online bankieren? Neem op tijd (binnen 48 uur na aanmaak) contact met ons op via support@contactplaats.nl onder vermelding van uw Alias, geboortedatum en postcode. Wij helpen u dan verder.) 

4.1. Tijdens de inschrijfprocedure moet u uw account via e-mail bevestigen en daarna, zodra u bent ingelogd, uw€ 12,95 (particulier) of € 14,95 (zakelijk) jaarlijkse inschrijfbijdrage betalen via pagina 'Betalen'.

4.2. Met het jaarlijkse inschrijfgeld draagt u bij aan het voor u veilig online houden van de website. Het vragen van een inschrijfgeld werkt ook als een afschrikelement om lieden met verkeerde bedoelingen buiten de deur te houden.

4.3. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Heeft u per abuis een account aangemaakt? Dan dient u ons hiervan binnen 48 uur na aanmaak (ontvangst bevestigingsmail) in kennis te stellen. Zie onder 7. voor de contactinstrucie. Dan zullen wij het kosteloos voor u verwijderen. Verzuimt u dit, dan bent u betalingsplichtig en kunnen wij onze vordering op u indien nodig na 14 dagen uitbesteden.  Informatie over opzeggen leest u bij punt 16.

5. Inschrijfprocedure

Uw account wordt pas geactiveerd nadat u alle bij 4. en hierna genoemde inschrijfstappen succesvol heeft doorlopen! Tips: Lees voor u begint onze inschrijfregels en tips in het Helpcentrum; houd uw kaartlezer of digipass gereed!

5.1. Kies het juiste soort account en vul vervolgens uw gegevens in. De volgende gegevens zijn verplicht: gebruiksnaam (Alias), het e-mailadres waarop u reacties wilt ontvangen, uw postcode en uw geboortedatum (alleen het geboortejaar wordt getoond).

5.2. Accepteer via het vinkje onze (deze) algemene gebruiksvoorwaarden (inclusief de regels in het helpcentrum) nadat u deze gelezen heeft.

5.3. Klik op knop ‘Maak een account’.

5.4. Ga naar uw e-mailaccount en bevestig uw account via de van ons ontvangen e-mail. (Niet ontvangen? Kijk ook in uw spambox!)

5.5. U bent ingelogd in uw dashboard en ziet een aantal tabs. Betaal meteen uw eenmalige inschrijfbijdrage op tab ‘Betalen’. Dit gaat via iDEAL. Zorg dat u via het betaalproces weer op de website terugkomt! Anders wordt (soms) uw betaling niet geregistreerd.

5.6. Heeft u geen internetbankieren? Stuur een e-mail naar support@contactplaats.nl voor instructies.

5.7. Na betaling is uw account met alle gratis functies actief. U kunt nu gratis oproepen plaatsen en reageren op oproepen.

5.8. Heeft u het betaalproces onverhoeds niet correct doorlopen en kwam u na betaling niet terug in uw dashboard van het platform en heeft u wellicht te veel betaald? Wij storten het eventueel te veel (dubbel) betaalde bedrag automatisch terug op uw rekening binnen de eerste 5 werkdagen van de nieuwe kalendermaand, volgend op de maand waarin u lid werd!

6. U dient meteen een oproep te plaatsen

U wordt lid van ons oproepplatform omdat u nieuwe vriendschap, gezelschap of hulp zoekt. U kunt bij ons gevonden worden door mensen via hun zoekacties op het internet. U wordt daarom geacht meteen minimaal 1 oproep te plaatsen. Tip: lees voor u begint onze regels adverteren in het Helpcentrum.

6.1. U bent verplicht om meteen na uw inschrijving, minimaal 1 oproep te plaatsen en deze mimimaal 2 maanden actief te hebben op Contactplaats om de mensen te vinden die u zoekt. Inschrijven om te reageren op een leuke oproep die u heeft gezien, is prima maar u dient dit daarnaast toch te doen! Met deze regel garanderen wij dat vraag en aanbod op Contactplaats in balans blijft en dat onze actieve leden via hun oproep(en) voor de andere leden en bezoekers op ons platform ook te vinden zijn!

6.2. Als u (wellicht onbedoeld) geen oproep actief heeft maar wel reageert op oproepen van andere leden en hen zo belemmert u ook te kunnen vinden op ons platform, behouden wij ons het recht voor om zonder enige vooraankondiging een (of meerdere) oproep(en) namens u te plaatsen met qua inhoud dezelfde strekking als de oproep(en) waarop u heeft gereageerd! Wij schenden daarbij nimmer uw privacy en handelen enkel in uw belang, zodat u spoedig zult welslagen in het vinden van wie u zoekt.

6.3. U dient uw oproep(en) actueel te houden. Als een oproeptermijn verstrijkt, ontvangt u 7 dagen vooraf een herinneringsmail met het verzoek om uw oproep gratis te verlengen, te verwijderen of tegen een klein bedrag weer omhoog te plaatsen. U verplicht zich met uw lidmaatschap om ons platform actueel te houden en gehoor te geven aan dit verzoek. Als u geen gehoor geeft aan ons verzoek, behouden wij ons het recht voor om uw oproep na het verstrijken van de afloopdatum onaangekondigd (oneindig) te verlengen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. U kunt uw op deze wijze actueel gehouden oproep(en) altijd zelf op enig moment weer verwijderen of van een eindige datum voorzien (verlengen). 

6.4. Als u niet voldoet aan de belangrijke regel om minimaal 2 maanden zelf ook minimaal 1 oproep actief te hebben, of als u door ons geplaatste oproep(en) meermalen meteen weer verwijdert en/of niet vervangt door een eigen oproep, dan kunnen wij als Team Contactplaats uit naam van alle leden en bezoekers van Contactplaats uw bedoelingen in twijfel trekken en ons genoodzaakt zien uw account zonder vooraankondiging met onmiddellijke ingang duurzaam  te verwijderen. Hiertoe zijn wij gehouden  teneinde onze leden optimaal te kunnen blijven beschermen tegen ongewenste reacties en eenrichtingsverkeer. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats.

7. Communiceren met Team Contactplaats

Bij al uw persoonlijke correspondentie met ons (naar info@contactplaats.nl, support@contactplaats.nl of via het contactformulier) dient u rekening te houden met het volgende:

7.1. Stuur ons uw berichten altijd vanaf het (betrouwbaar) e-mailadres (geen yahoo!) waarmee u een account voert op Contactplaats.

7.2. Vermeld verder bij uw ondertekening: uw gebruiksnaam, uw geboortedatum en uw postcode.

Zonder bovenvermelde informatie kunnen wij uw lidmaatschap niet verifiëren en kunnen wij u enkel van algemene informatie voorzien.

8. Wat u niet verplicht bent..

8.1. U bent niet verplicht uw profiel te vullen. Profielen op Contactplaats worden niet getoond als resultaten bij zoekacties op het internet of via de zoekfunctie van Contactplaats zelf. Uw profiel geldt slechts als een aanvulling op uw oproepjes of reacties, waar u wat meer achtergrondinformatie kwijt kunt over uw persoon of organisatie.

8.2. U bent niet verplicht reacties op uw oproepen te beantwoorden. Als een ontvangen reactie op uw oproep(en) u geen match lijkt, kunt u uw privacy blijven beschermen door de reactie niet te beantwoorden zodat uw e-mailadres niet bekend wordt bij het lid dat op uw oproep heeft gereageerd. Reacties vinden thans nog niet versleuteld plaats.

9. Bescherming van uw Privacy

U bent als gebruiker van het internet en als lid en gebruiker/bezoeker van Contactplaats in eerste instantie ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy. Contactplaats treedt slechts faciliterend op. Voor tips hoe u uw privacy bij ons het beste kunt blijven beschermen, kijkt u in ons Helpcentrum. Over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe wij uw privacy trachten te beschermen tijdens uw gebruik van Contactplaats, leest u in ons Privacybeleid

10. U bent verplicht oneigenlijk gebruik meteen te melden!

Contactplaats is niet bedoeld voor het vinden van erotische contacten en verkoop van goederen! Daarvoor bestaan immers al voldoende andere platforms op het internet. Alleen andere leden van Contactplaats kunnen reageren op uw oproepen. Als leden ons platform misbruiken, dus reageren op uw oproepen om hun erotische bedoelingen te aan te bieden of om u goederen te koop aan te bieden, zijn zij daarmee in overtreding van onze regels en dienen onmiddellijk van het platform verwijderd te worden.

10.1. Als u een reactie (reacties) van een lid (leden) op uw oproep(en) ontvangt met erotische voorstellen of waarin betreffend lid (betreffende leden) u goederen te koop aanbiedt (aanbieden), dan dient u dat meteen aan ons kenbaar maken via een bericht aan support@contactplaats.nl, onder vermelding van de gebruiksnaam van betreffend(e) lid (leden).

10.2. Als door meldingen van andere leden blijkt, dat zij wel gehoor hebben gegeven aan regel 10.1., maar u niet, dan kan uw account zonder enige vooraankondiging, gelijk met het (de) account(s) van de leden die in overtreding zijn, ook duurzaam van ons platform verwijderd worden.

10.3. Heeft u toch ingeschreven (doordat u heeft verzuimd vooraf kennis te hebben genomen van onze gebruiksvoorwaarden en regels) terwijl u in dezen niet tot onze doelgroep behoort? Stuur ons onmiddellijk een verzoek om uw account weer te verwijderen via een bericht aan support@contactplaats.nl. U bent bij ons aan het verkeerde adres. Als u al betaald heeft, kan van restitutie van het inschrijfgeld helaas geen sprake zijn.

10.4. Wij rekenen in dezen op de medewerking van al onze leden, om de vraag en het aanbod op Contactplaats ten aanzien van de regels 2. en 3. zuiver te houden. Door hier aan mee te werken, zullen wij uw privacy nimmer in gevaar brengen. Door lid te worden van Contactplaats gaat u nadrukkelijk akkoord met deze belangrijke deelnameregel!

10.5. Contactplaats behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging of mededeling achteraf, (titels en teksten van) advertenties en profielen te corrigeren of advertenties en accounts te verwijderen die malafide praktijken doen vermoeden of die bedoelingen als erotiek, sex of verkoop van goederen zouden kunnen suggereren. Daarnaast kunnen accounts van dergelijke adverteerders, of van leden die zich in de praktijk niet welwillend tonen tegenover onze regels, verwijderd en voortaan geweerd worden. 

11. U sluit automatisch aan bij club 'sitepreventie'! We rekenen op uw medewerking!

De meeste mensen op het internet zijn te vertrouwen. Maar enkelen zullen het internet en daarmee ook Contactplaats, willen misbruiken om u oneerbare voorstellen te doen of om u te misleiden. Om dit soort lieden te kunnen blijven weren van ons platform, hebben we 'club sitepreventie' in het leven geroepen, waarvan u bij inschrijving automatisch lid wordt. Wij hechten er veel waarde aan dat u, onze leden, zich veilig kunt blijven voelen op ons platform. Daar u degene bent die ervaringen opdoet met andere leden, moeten we hierbij nauw samenwerken. Daarom wordt van u ook een signalieringsfunctie verwacht. Als u op Contactplaats een oproep actief heeft, kunnen alleen ingeschreven leden reageren op uw oproepen, om met u in contact te komen. Bij elke eerste reactie die u van een lid op uw oproep krijgt, ziet u de gebruiksnaam en het e-mailadres van de afzender. Leden kunnen hun gebruiksnaam en e-mailadres in de reactieberichtjes niet wijzigen. Zo bent u er altijd van verzekerd, dat de afzenders van berichtjes echt bestaan en bij ons als lid bekend zijn. We werken samen als het gaat om uw veiligheid en het juiste gebruik van ons platform. Daarom verwachten wij van u als lid, dat u ons onmiddellijk conform 8.1. informeert als een ander lid u benadert met voorstellen waarvoor ons platform niet bedoeld is en die u daarom ook niet geacht wordt te accepteren (zoals erotische voorstellen, het aanbieden van leningen of het verkopen van goederen).

12. Aanvullende regels voor Gelijksoortige ondernemingen

Bent u een onderneming van een gelijksoortige aard als Contactplaats.nl en voert u bijvoorbeeld een datingsite, vriendschapsite, klussite, hobbycontactensite, sportmaatjessite of anderssoortige bemiddelingssite die particuliere contacten tussen mensen tot stand brengt tot doel heeft? Dan gelden er voor uw account extra voorwaarden. Lees deze ook aandachtig en houd daar rekening mee!

13. Nieuwsbrief

Met uw inschrijving gaat u automatisch akkoord met onze Nieuwsbrief. Deze versturen wij incidenteel tot maximaal 12 keer per jaar. De Nieuwsbrief bevat vaak leuke acties die we u niet willen onthouden. Denk aan gratis omhoog plaatsen van uw advertentie(s) of uw advertentie gratis als topadvertentie of op de homepagina plaatsen. Daarnaast kunnen wij de Nieuwsbrief ook gebruiken om u te attenderen op eventueel misbruik van onze service door lieden die hier niets te zoeken hebben met hun verkeerde bedoelingen!

14. Service van Team Contactplaats

Als lid van Contactplaats geniet u gratis extra services. Wij helpen u waar mogelijk aan een optimale presentatie en vindbaarheid van uw oproep(en), zodat u snel de mensen kunt vinden die u zoekt. Wij doen dit te allen tijde zonder de essentie van uw boodschap te wijzigen. U kunt daarbij denken aan:

  • Advertenties zonder foto voorzien van een toepasselijke afbeelding;
  • Het aanpassen van de advertentietitel, waardoor deze beter gevonden wordt;
  • Een gratis topadvertentie maken van uw oproep, zodat u nog beter gevonden wordt;
  • Uw oproep gratis op de homepagina plaatsen, waardoor u nog beter gevonden wordt.
  • Uw oproep dupliceren en in meerdere toepasselijke rubrieken plaatsen als de inhoud daarvan hiertoe aanleiding geeft, zodat u nog beter gevonden wordt.
  • Uw oproep promoten via ons facebook- en/of twitterkanaal, zodat u nog beter gevonden wordt.

Contactplaats behoudt zich het recht voor om deze middelen zonder voorafgaande aankondiging in te zetten. Daarbij zullen wij nimmer inbreuk doen op uw privacy. Door lid te worden van ons platform gaat u akkoord met deze service. 

15. U gaat automatisch akkoord met onze Coockies

Door Contactplaats.nl te gebruiken of te bezoeken (ook zonder account!) verklaart u dat u automatisch akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u dat Contactplaats Coockies op uw computer plaatst. Zonder deze Coockies is het onmogelijk om alle functionaliteiten van de website goed voor u te laten werken. Contactplaats gebruikt deze Coockies niet om informatie over u te verzamelen voor commerciele doeleinden, noch om zonder uw toestemming informatie over u te verstrekken aan derden. Dit is namelijk bij de Wet verboden!

16. Uw lidmaatschap opzeggen, regels

Eigenlijk zijn er geen redenen te bedenken waarom u bij leven uw lidmaatschap weer zou moeten willen opzeggen. Als u geen advertentie(s) meer actief heeft, staat uw account immers in de slaapstand waardoor niemand contact met u kan opnemen en is uw privacy optimaal beschermd. Dit werkt bij ons hetzelfde als bij een verkoopmarktplaats waar u even niets te koop aanbiedt.  U kunt uw account op elk gewenst moment weer activeren via het plaatsen van een nieuwe oproep. Met uw account behouden, ook als u even niemand zoekt, bespaart u teven opnieuw inschrijfgeld te moeten betalen. Ook is het op een andere manier nog handig: want net als bij andere Marktplaatsen geldt ook bij ons: hoe langer u een account voert, hoe betrouwbaarder u met uw oproepen overkomt bij de mensen waarmee u graag in contact wilt komen. 

Wilt u uw lidmaatschap, ondanks deze wetenschap en alle bescherming die wij u bieden, toch opzeggen? Dan stellen wij hieraan de volgende voorwaarden:

16.1. Uw verzoek dient u in via een e-mail aan info@contactplaats.nl, afkomstig van het e-mailaccount waarmee u op Contactplaats bent in geschreven, onder vermelding van uw gebruiksnaam die u op Contactplaats voert, uw geboortedatum en uw postcode en met opgave van uw duidelijke redenen en met in acht neming van de hierna bij 16 genoemde regels.

16.2. Opzeggingen van accounts die nog een of meerdere oproepen actueel hebben (die op enigerlei wijze conform regel 6 van dit reglement tot stand kwamen), die nog een profielbeschrijvng bevatten en accounts die op pagina betalen nog (prepay)diensten in aanvraag hebben (rood bedrag), kunnen niet in behandeling worden genomen.

16.3. Omdat u bij ons een lidmaatschap aangaat, waarbij u geacht wordt meteen na inschrijving gebruik te maken van de mogelijkheid een oproep te plaatsen kan er bij opzegging (ook eerder dan de bij 16.4. genoemde termijn) nimmer sprake zijn van restitutie van het inschrijfbedrag, dat slechts de kosten dekt voor het aanmaken en veilig aan u ter beschikking stellen van uw account en de door ons gevraagd of ongevraagd bijkomende en eventueel al geleverde diensten (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een oproepadvertentie conform regel 6 van onze algemene voorwaarden (zie boven) , als u dit zelf tijdens uw inschrijving heeft verzuimd te doen)

16.4. Als u via uw lidmaatschap reeds langere tijd een account voert, heeft u dit minimaal 2 maanden voorafgaand aan uw opzegging niet meer actief gebruikt voor het versturen of ontvangen van reacties aan en van andere leden. Dit kunt u zien in uw dashboard, onder tab ‘Mijn berichtenverkeer’.  

16.5. Houd uw opzegging verband met hetgeen omschreven staat onder punt 10? Dan dient u voorafgaand aan uw opzegging de procedure van punt 10 geheel te hebben afgerond. Als de reden voor opzegging is, dat u door een of meerdere andere leden onheus bejegend bent, dient u in dat geval gelijktijdig de gebruiksnaam van het (de) betreffende lid (leden) kenbaar te maken, zodat u ons in de gelegenheid stelt om op te treden tegen deze leden

16.6. U bent ons na betaling van uw eenmalige inschrijfbijlage niets meer verschuldigd! Omdat tussentijdse opzegging veelal in uw nadeel kan werken, (als u na uitschrijving bijvoorbeeld toch weer eens gebruik wilt maken van onze diensten, dient u de eenmalige bijdrage dan wéér te voldoen) zullen wij ons het recht voorbehouden om u ervan te overtuigen dat uw opzegging (in de meeste gevallen) niet nodig is en verwijzen u kortheidshalve naar de tekst meteen onder punt 16.

17. Copyright

Deze website is auteursrechtelijke beschermd. Oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Vermenigvuldiging van de inhoud of delen daarvan voor gebruik elders is niet toegestaan. Indien u dit toch wilt, moet u ons vooraf schriftelijk uitdrukkelijk om toestemming vragen. Contactplaats.nl behoudt zich het recht voor om geplaatste advertenties voor marketingdoeleinden in te zetten. U gaat hiermee akkoord door uw lidmaatschap.

Ook het contactplaatsconcept is auteursrechtelijk beschermd en samen met het beeldmerk gedeponeerd bij de BBIE Benelux. Lees ook de disclaimer.

 

 

Mollie (iDEAL)