• Nederland

Algemene Voorwaarden

Lees onze deelnamevoorwaarden goed! Ze wijken af van die van andere marktplaatsen!

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en op alle overige pagina's die de website contactplaats.nl omvat. Door als bezoeker of lid van Contactplaats de pagina's te bekijken en te gebruiken en door het plaatsen van oproepadvertenties en het reageren op oproepadvertenties van andere leden, stemt u in met deze algemene gebruiksvoorwaarden, waartoe ook onze regels adverteren horen. Lees daarom onze regels adverteren ook aandachtig!

Bedankt voor uw instemming!

Doordat u instemt met onze regels stelt u ons in staat om in samenwerking met u en de andere leden het platform (en dus ook u en de andere leden) gezamenlijk te beschermen tegen lieden met onheuse bedoelingen, die op ons platform niets te zoeken hebben. Alleen in samenwerking met u, zijn wij in staat deze lieden van ons platform te weren. Wij danken u bij voorbaat voor de medewerking en heten u van harte welkom!

Contactplaats is niet bedoeld voor het vinden van erotische contacten!

Bent u daar wel naar op zoek? Dan bent u bij ons aan het verkeerde adres! U behoort niet tot de doelgroep die Contactplaats bedient! We maken u er daarom op attent dat al onze leden verplicht zijn melding te doen van oneigenlijk gebruik. Contactplaats behoudt zich het recht voor om uw gegevens bij aantoonbaar misbruik beschikbaar te stellen voor recherche. We verzoeken u vriendelijk maar met klem om voor erotische doeleinden andere websites op te zoeken! Van misbruik van onze marktplaats voor het doen van oneerbare voorstellen aan andere leden of van misleiding doen wij ten allen tijde aangifte! 

Contactplaats wil u, als onze leden, een zo veilig mogelijk platform bieden om via uw oproepjes nieuwe contacten op te doen voor activiteiten die gezellig, leerzaam, zinvol en romantisch zijn. Lieden die ons platform willen gebruiken voor erotische doeleinden of de verkoop van goederen, worden onmiddellijk geweerd. Mensen die dit soort doelen nastreven, kunnen daarvoor immers al op vele andere websites en marktplaatsen terecht. Contactplaats biedt u het platform voor het vinden van (individuele) mensen die u nergens anders op het internet kunt vinden. Onze opzet is uniek en daarom ook gedeponeerd als merknaam! Ook oproepen die in de geringste mate malafide activiteiten doen vermoeden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van niet gegitieme leningen weren wij. Contactplaats behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging of mededeling achteraf, (titels en teksten van) advertenties en profielen te corrigeren of advertenties en accounts te verwijderen die malafide praktijken doen vermoeden of die bedoelingen als erotiek, sex of verkoop van goederen zouden kunnen suggereren. Daarnaast kunnen accounts van dergelijke adverteerders, of van leden die zich in de praktijk niet welwillend tonen tegenover onze regels, verwijderd en voortaan geweerd worden. 

U wordt geacht meteen na uw inschrijving een oproep te plaatsen!

Wij verwachten van u dat u meteen nadat u lid wordt, minimaal 1 oproep plaatst om de mensen te vinden die u zoekt, zodat de balans tussen vraag en aanbod op Contactplaats in tact blijft en zodat alle andere leden kunnen zien dat uw bedoelingen integer zijn! Pas daarna en in tweede instantie kunt u reageren op oproepen van andere leden! Indien u meteen na uw inschrijving verzuimt een oproep te plaatsen, maar wel reageert op oproepen van andere members, behouden wij ons het recht voor om zonder enige aankondiging vooraf een (of meerdere) oproep(en) voor u te plaatsen, die qua inhoud dezelfde strekking heeft (hebben) als de oproep(en) waarop u heeft gereageerd. Als u niet voldoet aan deze belangrijke voorwaarde (of als u de door ons geplaatste oproep(en) meteen weer verwijdert en/of deze niet vervangt door een eigen opgestelde oproep) kunnen wij uw bedoelingen in twijfel trekken en ons genoodzaakt zien uw account zonder vooraankondiging met onmiddelijke ingang duurzaam te verwijderen en u de toegang in de toekomst onmogelijk maken, teneinde onze leden optimaal te beschermen.

U word lid om te reageren op een leuke oproep die u ziet? Prima. Maar plaats ook uw eigen oproep met het onderwerp van de oproep waarop u reageert. Want het is mogelijk dat de plaats(t)er van de oproep waarop u reageert inmiddels al voorzien is of uw reactie geen match vindt. Plaats daarom meteen uw eigen oproep zodat u de andere leden van Contactplaats (en aspirantleden zoals u zelf) ook in staat stelt u hier te kunnen vinden. Alleen zo wekrt Contactplaats optimaal voor u! In contact komen met elkaar kan alleen via reacties op oproepen. Geen oproep plaatsen (of laten plaatsen), betekent dat u de andere leden de mogelijkheid ontneemt om u ook te kunnen vinden via ons platform. Zo veroorzaakt u een disbalans in vraag en aanbod en dat is niet eerlijk ten opzichte van de andere leden die met dezelfde reden hebben ingeschreven: u ook kunnen vinden! We hebben maar liefst 4000 oproeprubrieken voor u gemaakt waarin u een oproep kunt plaatsen. Uw privacy kunt u beschermen door een 'Alias' te gebruiken en door alleen uw postcode in te vullen. Als een reactie op uw oproep u niet aanstaat, hoeft u daar niet op te reageren en als u onheus bejegend wordt door een ander lid, kunt u dat meteen kenbaar maken aan ons, zodat we samen het platform schoon kunnen houden en oneigenlijke lieden kunnen verwijderen en blijven weren.

Door lid te worden gaat u akkoord met deze regel!

Steun ons door op te vallen.

Na uw inschrijving bieden wij u alle normale diensten GRATIS aan. Maar de website technisch bij de tijd houden en u blijven beschermen tegen lieden met foute bedoelingen kost ons veel geld, waarvoor wij (nog) geen subsidies ontvangen. Onze middelen komen voornamelijk uit een privépot die niet onuitputtelijk is!

Contactplaats voorziet in een behoefte en brengt duizenden mensen in de buurt bij elkaar. Dat u via ons andere mensen individueel voor zo veel doelen tegelijk op 1 online plek rechtstreeks kunt benaderen is uniek. Deze mogelijkheid willen wij voor u graag in stand houden!  Wilt u ons steunen met een kleine bijdrage in de onderhoudskosten? Maak dan bijvoorbeeld voor slechts € 1,50 eens een Topadvertentie van uw oproep of zet hem voor slechts  € 2,50 maar liefst 4 weken lang op de homepagina. U krijgt voor deze kleine prijsjes dus meteen ook iets heel moois terug, want u vergroot zo uw kansen met wel 500% om snel gevonden te worden! Wij danken u hartelijk voor uw steun en wensen u veel geluk en plezier op Contactplaats.nl.

U bent verplicht uw postcode in te vullen!

 • Postcodes van postbusnummers zijn niet toegestaan!
 • Goed ingevuld: 0000 XX
 • Fout  ingevuld: 0000XX

Omdat wij willen garanderen dat Contactplaats optimaal werkt, gaat u ermee akkoord om tijdens uw inschrijving uw postcode in te vullen. Andere (aspirant)leden kunnen daardoor zien op welke afstand van hun eigen stad of dorp ze u kunnen vinden. Als u niet wilt dat andere gebruikers zien in welke stad of dorp u woont, kunt u 'locatie verbergen' aanvinken. LET OP: het is wel belangrijk dat u een spatie plaatst tussen de cijfers en letters van uw postcode. Anders wordt uw postcode niet gevonden door het kaartsysteem. Dat is tegen de regels, maar bovendien worden uw advertenties dan niet in de zoekresultaten getoond! U wordt zo dus niet gevonden!

Leden beschermen elkaar! We rekenen op uw medewerking voor uw veilig gebruik.

De meeste gebruikers vanhet internet hebben oprechte bedoelingen en zijn te vertrouwen. Er zijn echter lieden die het internet, en daarmee ook Contactplaats, (net zoals ook in de wereld daarbuiten) willen misbruiken om u oneerbare voorstellen te doen of om u te misleiden. Om dit soort lieden te kunnen blijven weren van ons platform, doen wij een dringend beroep op uw medewerking.

Wij hechten er veel waarde aan dat onze leden zich veilig kunnen voelen op ons platform. Als u een oproep actief heeft, kunnen alleen ingeschreven leden met u in contact treden via uw oproepen. Als afzender ziet u de gebruiksnaam en het e-mailadres in de berichtjes die u ontvangt. Leden kunnen hun gebruiksnaam en e-mailadres niet wijzigen. Zo kunt u er altijd verzekerd van zijn, dat de afzenders van berichtjes echt bestaan en bij ons bekend zijn. We werken samen als het gaat om uw veiligheid en het juiste gebruik van ons platform. Daarom verwachten wij van u als lid, dat u ons onmiddellijk informeert als een ander lid u benadert met voorstellen waarvoor ons platform niet bedoeld is en die u daarom ook niet hoeft te accepteren (zoals erotische voorstellen of verkoop voorstellen). Alleen op deze manier kunnen wij de rotte appels voor u er tussenuit halen. Dit informeren doet u het beste door de ontvangen berichten door te sturen naar support@contactplaats.nl. Wij kunnen dan meteen gepaste maatregelen nemen en deze leden die hun lidmaatschap misbruiken van het platform verwijderen en voor de toekomst deelname onmogelijk maken. Alleen op deze manier kunnen we samen werken aan uw veiligheid en prettig gebruik van Contactplaats. Als we op deze manier samenwerking, kunt u jaren plezier hebben van de mogelijkheden die ons platform u biedt. We rekenen op u!

Uw oproep(en) dient u actueel te houden

Als een oproeptermijn afloopt, krijgt u van ons 7 dagen vooraf een herinneringsmail met het verzoek om uw oproep gratis te verlengen, te verwijderen of tegen een klein bedrag weer omhoog te plaatsen. U verplicht zich met uw inschrijving om ons platform actueel te houden en gehoor te geven aan dit verzoek. Indien u geen gehoor geeft aan onze herinneringsmail, behouden wij ons het recht voor om uw oproep na het verstrijken van de afloopdatum onaangekondigd (oneindig) te verlengen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. U kunt uw op deze wijze actueel gehouden oproep(en) altijd zelf op enig moment verwijderen of van een eindige datum voorzien (verlengen). 

Kies een goede gebruiksnaam!

Wij willen u een beschermde online omgeving bieden, waar u uw oproepjes veilig kunt plaatsen. Wij verwachten van onze leden daarnaast dat zij hun privacy zelf ook goed beschermen. Kies daarom een gebruiksnaam waarbij u zich veilig voelt. Tips hierover leest u in ons helpcentrum.

Criteria gebruiksnaam (Alias)

Bij het kiezen van de naam (Alias of gebruiksnaam) waarmee u actief wilt zijn op Contactplaats moet u rekening houden met het volgende:

de gekozen naam:

 • mag geen punten of komma's of andere leestekens bevatten;
 • mag niet gebruikt worden om u uit te geven voor iemand anders;
 • mag geen websitenaam of e-mailadres of telefoonnummer bevatten (dus ook geen @);
 • mag geen merknaam zijn die op enig moment door de rechtmatige eigenaar geclaimd zou kunnen worden (als dit toch aan de orde is (bedoeld of onbedoeld), behouden wij ons het recht voor om uw alias te wijzigen);
 • mag niet beledigend of aanstootgevend zijn;
 • mag geen websitenaam zijn;
 • mag niet de indruk wekken dat de bedoelingen van het account enkel bestaan uit verkoop van goederen of het leggen van erotische of sexuele contacten (dit soort Aliassen die dit duidelijk doen vermoeden, worden meteen verwijderd inclusief account. Bij de geringste twijfel houdt Contactplaats zich het recht voor de alias zonder vooraankondiging aan te passen);
 • moet voor bedrijven overeenkomen met de bedrijfsnaam en alszodanig te verifiëren zijn, bijvoorbeeld door een verwijzende (gratis) link naar de eigen website en/of door duidelijke vermelding van adres- en contactgegevens. 

Gelijksoortige onderneming?

NB: Bent u een onderneming van een gelijksoortige aard als Contactplaats.nl en voert u bijvoorbeeld een datingsite, vriendschapsite, klussite, hobbycontactensite, sportmaatjessite of anderssoortige bemiddelingssite die particuliere contacten tussen mensen totstandbrengt tot doel heeft? Dan gelden er voor uw account extra voorwaarden. Lees deze ook aandachtig en houd daar rekening mee!

U gaat automatisch akkoord met gebruiksvoorwaarden en Coockies.

Door Contactplaats.nl te gebruiken of te bezoeken (ook zonder account!) verklaart u dat u automatisch akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u dat Contactplaats Coockies op uw computer plaatst. Zonder deze Coockies is het onmogelijk om alle functionaliteiten van de website goed voor u te laten werken. Contactplaats gebruikt deze Coockies niet om informatie over u te verzamelen voor commerciele doeleinden, noch om zonder uw toestemming informatie over u te verstrekken aan derden. Dit is namelijk bij de Wet verboden!

Meld misstanden meteen!

Door lid te worden van onze marktplaats gaat u ermee akkoord dat u ons ten alle tijde in staat zult stellen om gepaste maatregelen te kunnen nemen tegen lieden die onze (en ook uw) contactmarktplaats bevuilen en willen misbruiken voor het plaatsen van ongepaste oproepen en die u ongepaste reacties sturen. Wij zijn een marktplaats voor mensen en door mensen en met uw inschrijving stemt u ermee in dat u samen met ons en met en voor de andere leden zorgt voor een veilig gebruik. Wij bieden onze leden een veilige omgeving om oproepjes te plaatsen. Om deze veiligheid te kunnen blijven garanderen vragen wij uw medewerking. Reageren op oproepadvertenties van u als lid kunnen alleen onze andere leden. Ontvangt u van (een van de) andere leden oneerbare of criminele voorstellen, of bent u door een van hen ernstig geschaad? Of ziet u oproepen (zoals erotische of geldschieters) die niet op ons platform thuis horen? Dan verplicht u zich als lid om ons daar te allen tijde meteen concreet over te informeren met het noemen van de gebruikersnaam/e-mailadres en/of om berichten van deze persoon/personen altijd meteen door te sturen naar support@contactplaats.nl. Alleen zo stelt u ons in staat om direct gepaste maatregelen te kunnen nemen tegen dit soort lieden die als lid hier niets te zoeken hebben en om uw privacy en veiligheid ten volste te kunnen blijven waarborgen! Wij rekenen op uw medewerking! 

Nieuwsbrief

Met uw inschrijving gaat u automatisch akkoord met onze Nieuwsbrief. Deze versturen wij incidenteel tot maximaal 12 keer per jaar. De Nieuwsbrief bevat vaak leuke acties die we u niet willen onthouden. Denk aan gratis omhoog plaatsen van uw advertentie(s) of uw advertentie gratis als topadvertentie of op de homepagina plaatsen. Daarnaast kunnen wij de Nieuwsbrief ook gebruiken om u te attenderen op eventueel misbruik van onze service door lieden die hier niets te zoeken hebben met hun verkeerde bedoelingen!

Particulier of Organisatie account?

U kunt kiezen uit account Particulier of account Organisatie. Voor beide geldt: u kunt ze activeren wanneer u dat wilt. Activeren gaat via het plaatsen van een oproepadvertentie, waardoor u bereikbaar wordt via e-mail. Plaatst u geen advertenties,, dan bent u met uw profiel weliswaar zichtbaar op de profielenpagina (als uw profiel gevuld is), maar voor bezoekers en leden niet bereikbaar. Pas als u weer mensen zoekt of nodig heeft, neemt u uw account weer in gebruik door tenminste 1 oproepadvertentie te plaatsen.

Bewaken betrouwbaarheid informatie

Contactplaats besteedt de grootst zorg aan de content van en het zo optimaal mogelijk faciliteren van haar diensten op deze website voor de gebruikers. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat de website vrij is van tekstuele en technische onjuistheden of verouderde oproepen. Contactplaats kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De rol van Contactplaats is faciliterend. Daarom kan Contactplaats tevens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die u ondervindt, voortkomend uit gebruik van de website en ook niet voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Uw lidmaatschap opzeggen

Eigenlijk zijn er geen redenen te bedenken waarom u uw lidmaatschap weer zou moeten willen opzeggen. Als u geen advertentie(s) meer actief heeft, kan immers niemand contact met u opnemen en is uw privacy optimaal beschermd. Uw account staat dan in de slaapstand. U kunt het op elk gewenst moment weer activeren als u het nodig heeft, via het plaatsen van nieuwe oproepjes. Uw account behouden, ook als u even niemand zoekt, is bovendien handig want net als bij andere Marktplaatsen geldt ook bij ons: hoe langer u een account voert, hoe betrouwbaarder u met uw advertentie(s) overkomt bij de mensen waarmee u graag in contact wilt komen. Wilt u uw lidmaatschap, ondanks alle bescherming die u elkaar als leden biedt in samenwerking met ons Team, toch weer opzeggen? Dan stellen wij hieraan de voorwaarde dat u dit doet met opgave van begrijpelijke redenen. Zéker als u wilt opzeggen omdat u vindt dat u door een of meerdere andere leden onheus bejegend bent. In dat geval eisen wij, dat u aan ons de gebruiksnaam van het (de) betreffende lid (leden) kenbaar maakt en ons zo mogelijk de ontvangen berichten doorstuurt naar support@contactplaats.nl. Kortheidshalve verwijzen wij u ter volledigheid nog naar kopje 'Meld misstanden meteen!'. Door lid te worden van onze contactmarktplaats gaat u ermee akkoord dat u ons ten alle tijde in staat zult stellen om gepaste maatregelen te kunnen nemen tegen lieden, die ons (en dus ook ook uw) platform willen misbruiken voor het doen van ongepaste voorstellen aan u en die u ongewenste reacties sturen, u zelfs in gevaar kunnen brengen. U gaat ermee akkoord ons van dit soort misstanden te allen tijde in kennis te stellen. Alleen als we op deze manier samenwerken aan het veilig gebruik voor alle leden met wel oprechte bedoelingen, kunnen wij (Team Contactplaats) betreffende leden onmiddellijk van het platform verwijderen en daarmee uw bescherming blijven waarborgen. Wij zijn een marktplaats voor mensen en door mensen en zorgen samen voor een veilig gebruik. We rekenen dus, ook als u in deze wetenschap tóch nog steeds wilt opzeggen, op uw medewerking. Door lid te worden stemt u beslist in met deze regel.

Indien u uw account ondanks het bovenstaande toch wilt beëindigen, komen wij u natuurlijk graag in dit verzoek binnen 5 werkdagen tegemoet:

 • indien u ons de aard van de reacties die u ontving, noemt (en indien deze ongepast waren ook de alias(sen) van de member(s), die de opzegging volgens u noodzakelijk maken;
 • als u op uw account geen advertenties meer actief heeft. Advertenties dient u altijd zelf te verwijderen!

 

Privacy statement

Persoonlijk inschrijven kan onder een Alias. Uw privacy is beschermd zolang u dat wilt. Alleen uw woonplaats en uw geboortejaar wordt altijd getoond (u bent verplicht uw postcode in te vullen), want mensen moeten weten in welke regio ze u kunnen vinden. Door gebruikmaking en het bekijken van deze website, accepteert u dit en dat Contactplaats geen enkele aansprakelijkheid aanvaart voor (indirecte) gevolgen daarvan en stemt u onvoorwaardelijk in met de gebruiksregels en de uitleg in het helpcentrum. Reageren op advertenties is vrijblijvend.  Adverteer/zoek in rubrieken op uw persoonlijke, zakelijke, beroeps- of groepsgewijze interesses.

Service van team Contactplaats

Als lid van Contactplaats geniet u gratis extra service. Wij helpen u waar mogelijk aan een optimale presentatie en vindbaarheid van uw oproep(en), zodat u snel de mensen kunt vinden die u zoekt. Wij doen dit te allen tijde zonder de essentie van uw boodschap te wijzigen. U kunt daarbij denken aan:

 • Advertenties zonder foto voorzien van een toepasselijke afbeelding;
 • Het aanpassen van de advertentietitel, waardoor deze beter gevonden wordt;
 • Een gratis topadvertentie maken van uw oproep, zodat u nog beter gevonden wordt;
 • Uw oproep gratis op de homepagina plaatsen, waardoor u nog beter gevonden wordt.
 • Uw oproep dupliceren en in meerdere toepasselijke rubrieken plaatsen als de inhoud daarvan hiertoe aanleiding geeft, zodat u nog beter gevonden wordt.
 • Uw oproep promoten via ons facebook- en/of twitterkanaal, zodat u nog beter gevonden wordt.

Contactplaats behoudt zich het recht voor om deze middelen zonder voorafgaande aankondiging in te zetten. Daarbij zullen wij nimmer inbreuk doen op uw privacy. Door lid te worden van ons platform gaat u akkoord met deze service.

Copyright

Deze website is auteursrechtelijke beschermd. Oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Voor vermenigvuldiging van de inhoud of delen daarvan voor gebruik elders, moet u ons vooraf schriftelijk uitdrukkelijk om toestemming vragen. Contactplaats.nl behoudt zich het recht voor om geplaatste advertenties voor marketingdoeleinden in te zetten. U gaat hiermee akkoord door uw lidmaatschap.

Ook het contactplaatsconcept is auteursrechtelijk beschermd en samen met het beeldmerk gedeponeerd bij de BBIE Benelux. Lees ook de disclaimer.

Sisow (iDEAL)